Силата и търпението да си строителна компания в България

Клипът на „АРТЕКС“, който беше спрян, може да  видите отново тук.
„АРТЕКС“ стартира кампания в защита на качественото строителство и нормалната бизнес среда в България с позитивния си клип.  

Ние искаме да работим,
не искаме да протестираме!

Създаваме работни места, а не социално напрежение!
Градим сигурно и устойчиво, не клеветим и не заблуждаваме!

Като отговорни граждани на Република България и основатели на строителна компания АРТЕКС Инженеринг АД винаги спазваме закона и работим в синхрон с изискванията на институции като ДНСК, МРРБ и Столична община.
Отново заявяваме, че имаме законно и валидно разрешение за строеж за сграда „Златен век“ от главния архитект на София до януари 2020 г.
Тъй като по време на влизане на новия закон в сила е на лице валидно разрешително, съгласно нашето законодателство, то остава действащо със срок до 2020г.
Продължаваме да вярваме във върховенството на закона и в силата на правото.
АРТЕКС е компанията, която от 25 години строи по световни стандарти.

На нас не ни e необходимо политическо влияние за да бъдем това, което сме.

Никога не сме участвали в обществени поръчки или проекти, които усвояват европейски средства. Ние сме убедени, че „Златен век“ ще бъде изключителна придобивка за София и ще подпомогне развитието на кв. Лозенец в икономическо, архитектурно и градоустройствено отношение.
Къде изобщо е мястото на една висока сграда, ако не в големия град, който не може да се разширява безкрайно по периферията, поглъщайки огромни средства по инфраструктура и градски транспорт?

В 21 в. така изглеждат световните столици на развитите и проспериращи държави!
А ние как се вписваме в тази картина?
За да расте като съвременна европейска столица, София трябва да мисли в перспектива и да достига нови върхове. Повторението на едни и същи модели изглежда безопасно и сигурно никого не дразни, но настанява в града ни скуката и старомодността.
Всички знаят как изглежда Лозенец сега. Такава ли трябва да остане жилищната среда в една европейска столица?
Ние от АРТЕКС винаги сме облагородявали околните пространства около нашите сгради.
Предлагаме изграждане на нови тротоари, ново улично осветление и нови зелени площи.

Нашата кауза е да подобряваме средата на живот в София.

Бихме искали да успокоим хората от квартала, че градоустройството на „Златен век“ е специално разработено, за да не засенчва жилищни блокове.
Сградата няма да блокира гледка към Витоша, освен за няколкото стаи в хотел „Маринела“.
Разполагаме с положително становище за трафика, издадено от Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Пътна Полиция“. Конкуренти целят да внушат неверни твърдения, извършват системни провокативни действия, с които заблуждават гражданите, както на район „Лозенец”, така и на цяла България.
В очернящата кампания освен авторитета на АРТЕКС, се опорочават институциите, които прилагат Закона за устройство на територията и всички закони и нормативни документи в Република България.
Как всички тези негативни събития, смяна на мнение и свободно разпространение на клевети влияят на всички строителни предприемачи и чуждестранни инвеститори? Каква представа се създава за бизнес средата у нас и как това се отразява на имиджа на страната ни?
Тази несигурност води до намаляване на инвестициите и загуба на работни места.

Ние от Артекс работим за новия съвременен облик на София.

Ние инвестираме в България!
Нима в това е нашата вина?

Във връзка със сграда „Златен век“, нашата компания се обръща към закона.
За да покаже той, че гарантира правото на бизнеса у нас да се развива в условия на сигурност и перспективност.
А вярата в силата и справедливостта на закона прави нашето общество уверено и съзидателно.