Финладският дизайн на стъклото

През 2000г. финландското правителство одобрява програма за управление в политиката на дизайна до 2005г. Целта на този проект е да се разпознава и използва дизайна като най-важен продукт от икономиката, фактор в конкуренцията на финладските стоки по света.
Този интерес от страна на държавата говори за високото качество – резултат на създаденото от финландските архитекти и дизайнери, които постигнаха траен интерес и респект и към финландското стъкло.
Финландският дизайн става международно признат през 1950 те и 60 те год. в областта на индустриалното изкуство от стъкло/ Iitala/, керамиката / Arabia / мебелите и текстила благодарение на: Алвар и Айно Алто, Тапио Виркала, Тимо Сарпанева, Кай Франк, Ойва Тойка, Марку Сало,Тойни Муона, Нани Стил и др., получава многобройни престижни награди и обществени поръчки.
Характерна и отличителна черта на изкуството на финландското стъкло е , че то е продукт на индустриалния дизайн и благодарение на цялостното развитие на дизайна в последните 20 год., стана част и от така нареченото studio glass movement. Това движение на идеи от ателието е характерно за съвременното американско стъкло. Проектирането за индустрията са плод на усилията, съзидателността и конкуренцията от малките ателиета, където идеята е водеща.
Тапио Виркала /1915-1985/ е безспорно водещото име в изкуството на стъклото не само във Финландия. Дизайнерските му решения за IITALA с чистата прецизна линия и експресия на формите остават за дълго време знакови за финланския стъклен дизайн. В средата на 60 те години, когато отива да проектира по покана на Venini – Венеция, той открива цветния свят на стъклото от Мурано. Многостранният талант на Виркала не се ограничава само в стъклото. Той проектира сребърни съдове за Kultakeskus /най-голямата манифактура за прецизни метали във Финландия/, както и порцеланови съдове за Rosental / Германия/. Проектира финландските банкноти, както и популярната бутилка за водка Finlandia, буркани за горчица, пластмасовата опаковка за кетчуп, приборите за сервиране в самолетите на Finnair. Неговите резбовани дървени птици и къщички за птиците в Лапландия са се превърнали във финландска легенда.
Във Финландия никога не е било възможно да се произвежда евтина масова стъкларска продукция. Този проблем има своето предимство. Днес едни от най-добрите дизайнерски продукти се създават във Финландия.
Дизайнът е основна и представителна част от финландската индустрия с прецизно калкулиран образ, реномирани дизайнери, малки и средни серии, специално пласиране в медиите. Това са причините предпоставящи успеха на финландския дизайн, обусловени и от традициите в архитектурата.

В последните години занаятчийското производство във Финландия се развива възходящо и поддържа високо ниво като индустриален продукт със собствено присъствие и развитие. Ако занаята се е превърнал в начин на живот, стъклото от ателието / studio glass / става стил на живот. Във Финландия това се определя от реалността, но по-често е път в живота избран с отношение и внимание. Защото дървото и стъклото са материалите, чрез които финладските архитекти и художници, като че ли най-пълноценно изразяват скандинавската природа и чувствителност.

Светлината на север – присъствие или отсъствие. Сливащият се с чистотата на водата хоризонт на северното небе. Безкрайните лесове… Дизайн обусловен от самата природа.

Трудно е да се каже дали функционалното или нефункционалното в изкуството на стъклото са водещи в момента. Тенденцията е да се създават обекти на изкуството, в които стъклото се включва, както само за себе си, така и като съставен материал от цялостна композиция. Обхвата е от декоративни съдове и форми до монументални скулптури и инсталации. Благодарение на взаимният обмен между традиционните школи в стъклото от Италия, Чехия, Англия, САЩ, Швеция, Германия, финландското стъкло в последните години стана по-разнообразно като форма, по-цветно и вълнуващо. Днес представянето на финландското стъкло по света не е сведено до няколко познати имена. Младото течение художници на стъкло получават международно внимание и интерес със своите експериментални изпълнени с непредубеденост и въображение стъклени произведения. В последните години се организираха повече от двадесет работни семинара с престижно международно участие. Музея на стъклото в Рийхимаки / изграден по проект на Тапио и Сами Виркала / се превърна в престижен международен център на художественото стъкло.
Стъклото, се явява онази кристално чиста капка върху ледената повърхност на Севера, която е придобила форма и е станала знакова за национална култура и отношение към живота.

Ангелина Павлова

2.06.03